Category Archives: Kejuruteraan Perisian

Service Oriented Architecture (SOA) – Senibina Berasaskan Servis : Integrasi antara Operasi Bisnes dan Teknologi

Keberkesanan perjalanan sesuatu operasi dalam sesebuah syarikat amat bergantung kepada keupayaan sistem bersepadu yang digunapakai bagi mengatasi semua keperluan perniagaan[sumber 1]. Keperluan perniagaan tersebut sama ada dari segi pemasaran, inventori, kewangan dan sumber manusia. Oleh itu, senibina berasaskan servis / … Continue reading

Posted in Kejuruteraan Perisian | Tagged | 2 Comments

Servlet vs JSP – Teknologi yang Diperlukan dalam Pembangunan Web Interaktif

Teknologi Servlet dan JSP telah menjadi satu teknologi pilihan dalam membangunkan Aplikasi Web yang interaktif seperti Sistem Kedai Atas Talian, Sistem Pengurusan Pelancongan Atas Talian, Sistem Bank Atas Talian dsb. Fakta yang menarik untuk dikongsi bersama, Google, AOL, eBay, YouTube … Continue reading

Posted in Kejuruteraan Perisian, Perisian, PSM | Tagged , | 1 Comment

Eclipse Modeling Framework (EMF) – Kerangka Penyelesaian kepada Pemodelan Object-Oriented

EMF adalah perisian Integrated Development Environment (IDE) yang membantu para pengaturcara membangunkan ‘tool’ atau aplikasi melalui penjanaan kod aturcara secara automatik dari struktur model. EMF lebih memfokuskan bahasa Java kerana bahasa Java lebih mesra kepada konsep Object-Oriented (OO). Kepada pengaturcara … Continue reading

Posted in Kejuruteraan Perisian | Tagged | Leave a comment