Service Oriented Architecture (SOA) – Senibina Berasaskan Servis : Integrasi antara Operasi Bisnes dan Teknologi

Keberkesanan perjalanan sesuatu operasi dalam sesebuah syarikat amat bergantung kepada keupayaan sistem bersepadu yang digunapakai bagi mengatasi semua keperluan perniagaan[sumber 1]. Keperluan perniagaan tersebut sama ada dari segi pemasaran, inventori, kewangan dan sumber manusia. Oleh itu, senibina berasaskan servis / perkhidmatan telah menjadi satu fenomena di kalangan entiti syarikat perniagaan besar dalam menggerakan operasi syarikat menjadi lebih efisien. Ini kerana senibina tersebut menggabungkan keperluan perniagaan, informasi, pekerja dengan kemudahan teknologi sedia ada[sumber 2] seperti protokol HTTP, teknologi GSM dsb.

Keperluan perniagaan tersebut dapat diterjemahkan kepada suatu servis atau perkhidmatan. Sesebuah syarikat memerlukan servis tersebut untuk menggerakkan perjalanan operasi syarikat[sumber 3]. Sebagai contoh, sebuah syarikat memerlukan servis / perkhidmatan pertukaran wang dari servis-servis yang sedia ada di Internet. Dengan merujuk servis yang sedia ada (sumber yang spesifik, BPEL dan WSDL), sistem yang digunakan dapat diintegrasikan dengan servis tersebut untuk mendapat hasil dari pertukaran wang tersebut. Operasi pertukaran tersebut menjimatkan masa dan kos kerana syarikat tersebut tidak perlu membina sebuah sistem baru.

Chief Information Officer (CIO) atau pihak pengurusan IT perlu mengenalpasti operasi bisnes yang boleh dijadikan sebagai servis teras supaya pengurusan perjalanan syarikat dapat dijalankan dengan pantas dan dinamik. Di sini disenaraikan 7 tugas utama oleh para pengurusan IT (CEO, CIO, PTM dsb) untuk menjalankan SOA ini [sumber 4] :

 • Mengutamakan teras bisnes utama menggunakan SOA untuk menjalankan operasi syarikat / industri / kementerian.
 • Menghebahkan rancangan SOA kepada organisasi dan staf syarikat.
 • Bekerjasama dalam menggerakkan SOA dalam syarikat.
 • Mengenalpasti perubahan-perubahan / evolusi yang akan berlaku dalam operasi syarikat.
 • Menganggar perbelanjaan dalam mengaplikasi SOA.
 • Merancang keperluan / tenaga / dari sumber manusia dan peralatan untuk SOA.
 • Meneliti prestasi dan keputusan pada setiap peringkat dalam SOA.

Kematangan / Pengalaman sesebuah syarikat dalam mengimplementasi SOA bergantung kepada kerjasama kesemua staf, infrastruktur IT yang lengkap dan perancangan SOA yang dikemaskini dari segenap dimensi. Pelbagai cabaran akan dihadapi oleh pengamal SOA dalam sesebuah syarikat. Antaranya :

 • Operasi syarikat sentiasa berubah
 • Kepesatan teknologi
 • Mindset staf / pihak pengurusan

P/s: “Biarkan diri anda bercita-cita besar dan mempunyai impian yang tinggi. Ini kerana minda anda akan menerima apa sahaja yang diimaginasikan kemudian menggerakan minda separa sedar untuk berusaha kearahnya”

Servlet vs JSP – Teknologi yang Diperlukan dalam Pembangunan Web Interaktif

web

Teknologi Servlet dan JSP telah menjadi satu teknologi pilihan dalam membangunkan Aplikasi Web yang interaktif seperti Sistem Kedai Atas Talian, Sistem Pengurusan Pelancongan Atas Talian, Sistem Bank Atas Talian dsb. Fakta yang menarik untuk dikongsi bersama, Google, AOL, eBay, YouTube dan pelbagai agensi / organisasi antarabangsa yang penting, kebanyakkannya menggunakan teknologi Servlet dan JSP dalam menjalankan sistem aplikasi web tersebut.

Servlet

Servlet merupakan aplikasi Java yang berfungsi melalui laman sesawang (Web Browser) atau aplikasi pelayan (server) dan bertindak sebagai pengantara antara permintaan (request) yang datang dari laman sesawang / teknologi HTTP / pangkalan data / aplikasi di dalam pelayan HTTP. Dalam erti kata lain, tugas Servlet adalah memproses data yang datang dari klien (laman sesawang) atau teknologi HTTP, dan bertindak secara dinamik (response) kepada klien mengikut fungsi atau keperluan yang telah ditentukan.

Data yang dimasukkan dari pengguna dari laman sesawang, interaksi sesama permintaan (request), pengurusan objek cookies dan session dan interaksi dengan komponen pangkalan data merupakan data / logik yang boleh diuruskan oleh Servlet.

JSP (JavaServer Pages)

JSP adalah teknologi yang mengandungi elemen HTML di dalamnya. Fail JSP selalunya diakhiri dengan tiga aksara iaitu .jsp (extension). Jika pengaturcara Java ingin menggunakan peraturan bahasa XML (eXtension Markup Language), maka fail JSP tersebut perlu mengenalpasti URL bahasa identiti (namaspace) yang hendak digunakan. Selalunya fail JSP tersebut diakhiri dengan 4 aksara iaitu (.jspx). Aksara x pada penghujung fail tersebut menunjukkan bahasa XML.

JSP memudahkan pereka bentuk laman sesawang (Web Designer) dalam memfokuskan rekabentuk, sususan dan reka letak dalam sesebuah laman sesawang tanpa memikirkan logik atau algoritma yang kompleks. Kadangkala penggunaan CSS (Cascading Style Sheet), Javascript, Flash / GIF animator dsb pada sesebuah laman sesawang memerlukan ruang yang bebas dalam kod aturcara. Oleh yang demikian, JSP membenarkan anda bebas menggunakan perkakasan tersebut (CSS, JavaScript dsb) dan kebanyakkan perisian mudah-edit laman sesawang seperti Macromedia Dreamweaver, HTML Editor dsb menyokong bahasa JSP.

Servlet vs JSP

Teknologi Servlet dan JSP boleh diimplementasikan dalam pendekatan kerangka (framework) tertentu seperti kaedah Model-View-Controller (MVC). Kaedah tersebut membolehkan komponen JavaBean digunakan dalam fail JSP hanya untuk mengawal output(View) dari komponen Bean(Model dan Controller). Oleh itu, tidak dapat dinafikan teknologi Servlet dan JSP saling melengkapi antara satu sama lain supaya pembangunan laman sesawang interaktif lebih dinamik dan efisien.

P/s: Mudahnya manusia untuk menanam azam yang tinggi dan impian yang besar, tetapi sukarnya manusia untuk menunaikan azam tersebut dengan konsisten dan merealisasikan impian tersebut dengan kepayahan dan pengorbanan. Ini kerana manusia sering tertipu dengan dua nikmat iaitu masa lapang dan kesihatan. ~Firdaus-Harun.com kata

Eclipse Modeling Framework (EMF) – Kerangka Penyelesaian kepada Pemodelan Object-Oriented

eclipse_logo_30

EMF adalah perisian Integrated Development Environment (IDE) yang membantu para pengaturcara membangunkan ‘tool’ atau aplikasi melalui penjanaan kod aturcara secara automatik dari struktur model. EMF lebih memfokuskan bahasa Java kerana bahasa Java lebih mesra kepada konsep Object-Oriented (OO). Kepada pengaturcara OO, EMF adalah penyelesaian kepada penjanaan kod aturcara Java dari rekabentuk model yang lebih efisien, tepat dan mudah-edit.

Secara umum, analisis dan rekabentuk model dari keperluan klien merupakan fasa yang paling agresif dan aktif bagi System Analyst. Hasil (secara dokumentasi atau perisian modeling) dari fasa ini akan diberikan kepada pengaturcara atau kumpulan pembangunan untuk diterjemahkan ke dalam bentuk kod aturcara. Kebanyakan Penganalisa Sistem menggunakan bahasa model UML untuk fasa tersebut. Oleh itu, pada fasa ini kita dapat  lihat kerja-kerja membangunkan sistem menjadi terlalu panjang dan sentiasa berubah sifatnya.

Ini akan menyebabkan kos pembangunan memakan masa yang terlalu panjang dan kos yang berlebihan. Walaupun ada perisian model UML seperti MagicDraw, DaVinci, Netbeans dan Rational Rose yang membolehkan dari rekabentuk model terus penjanaan kod tetapi bagi sesetengah pengaturcara, memenuhi kriteria atau rule UML bukanlah semudah disangka. Penjanaan kod dari rekabentuk model UML adalah berbeza-beza bagi setiap perisian model yang sudah disebutkan di atas.

Sebagai penyelesaian, EMF menggunakan subset kepada UML untuk pengekelasan model-model kepada penjanaan kod bahasa Java yang lebih efisien. Tidak memerlukan peraturan UML yang terlalu strict dan editor yang terlalu rumit. EMF menggunakan bahasa XMI (XML Metadata Interchange) untuk menterjemahkan model-model yang direkabentuk. EMF menyediakan 3 mekanisme untuk merekabentuk model iaitu :

 1. Guna bahasa XML dan rangka bahasa XML Schema
 2. Memuat naik / Eksport  XMI dokumen dari perisian model seperti Rational Rose
 3. Merangka kod aturcara menggunakan kod-kod spesifik untuk Java (Java Annotation)

Saya cuba memudahkan post pada kali ini dalam struktur ayat yang mudah bagi memudahkan para pembaca sekalian. Untuk maklumat berkaitan penggunaan Eclipse, layari http://mda.firdaus-harun.com

Untuk memuat turun perisian open source Eclipse [klik]

Rujukan berkaitan Eclipse – tutorial, diskusi dan plugin [klik]

P/s: “Manusia berilmu adalah manusia yang pandai berfikir sama ada dengan menganalisis, mentaakul, merumus, bertindak, berwacana dan menulis dengan fakta-fakta yang diterima. Fakta-fakta tidak akan menjadi knowledge / ilmu jika manusia tidak menghadam fakta tersebut.” ~Aku kata